På svenska In English
CASUAL PRIEST STORIES

Inspirationen till Casual Priest Stories som ett pågående konst
projekt kom från mötet mellan kunden och Maria Sjödin, när
intressanta diskussioner uppkom i provrummet i ateljén. Projektet har
blivit en utställning med porträtt och texter som visualiserar tankarna
runt identitet och makt och hur vi förhåller oss till och
kommunicerar detta genom kläder.

Genom att porträttera prästerna i en modern kontext, som en
del i ett modernt samhälle, vill designern belysa och öppna upp för
tankar om hur detta bryter med normen av hur vi traditionellt ser
bilden av en präst.

Casual Priest Stories utställningen visades på Open Walls
Gallery i Berlin under Kirchentag 2017. Delar av utställningen visades
på Värmlands Museum 2017 i och med utställningen ”Luther :
Det dold arvet” Delar av utställningen visades i Stockholm 2017.

”Casual Priest Stories är ett pågående projekt som hela tiden
växer och jag ser den gärna som en vandrings utställning”
/Maria Sjödin; Designer / Fotograf